Hårbehandling med PRP

Hårbehandling med PRP

PRP (platelet rich plasma) även kallad vampyrbehandling är en mycket bra behandling för både män och kvinnor som är tunnhåriga eller har börjat tappa sitt hår och vill få håret att börja växa bättre. Behandlingen stimulerar hårtillväxten. PRP-behandling kan utföras på håret på huvudet samt på skägg.

PrP är den enda behandlingen som vetenskapligt bevisats av oberoende studier utförda på universitet vara effektivt i att bevarar och främja hårväxt. PRP kan lindra symptomen och stimulera igång hårväxten av sjukdom ex. vid Alopecia areata.

Enkel och fri från biverkningar.

100% naturlig beandling.

En liten mängd blod tas från kundens arm i ett sterilt rör. Blodet centifugeras och på så sätt utvinns trombocyter ur din egna blodplasma. Trombocyter är proteiner som innehåller tillväxtfaktorer. Denna plasman injiceras i hårbotten.

Kontraindikationer:

Patienter med lågt antal blodplättar
Anemi
Hudinfektion vid injektionsstället
Cancersjukdom
Graviditet/amning
Autoimmun sjukdom
Blödarsjuka
Leversjukdom
Behandling med blodförtunnande mediciner (Waran, Heparin, Aspirin, mm.)